Přeskočit navigaci

Elektromontér fotovoltaických systémů

Charakteristika

Elektromontér fotovoltaických systémů montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části fotovoltaických systémů.

Činnosti

  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Odzkoušení funkce fotovoltaického systému.
  • Připojení fotovoltaického systému přes střídače na rozvodnou síť.
  • Sestavení jednotlivých částí fotovoltaických systémů.
  • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
  • Údržba fotovoltaických systémů, provádění servisu a pravidelných kontrol.
  • Určení jednotlivých elektrických částí fotovoltaického systému.
  • Určení jednotlivých mechanických částí fotovoltaického systému.
  • Zapojení elektrické části fotovoltaického systému.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 25 182 22 079

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.