Přeskočit navigaci

Montér hromosvodů

Charakteristika

Montér hromosvodů montuje, opravuje jednotlivé části hromosvodní soustavy a instaluje přepěťové ochrany v elektrických rozvodech.

Činnosti

 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Měření a odzkoušení funkce.
 • Montáž ekvipotencionální svorkovnice.
 • Napojení hromosvodní soustavy na uzemnění.
 • Provádění servisu a pravidelných kontrol.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Údržba hromosvodní soustavy.
 • Určení použitých jednotlivých elektrických částí elektrických rozvodů a použití přepěťových ochran.
 • Určení použitých jednotlivých mechanických částí hromosvodní soustavy.
 • Zapojení jednotlivých stupňů přepěťových ochran.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7413 - Montéři a opraváři elektrických vedení 28 526 23 389
74131 - Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení 29 222 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání