Přeskočit navigaci

Autolakýrník finální povrchové úpravy

Charakteristika

Autolakýrník finální povrchové úpravy posuzuje kvalitu podkladových nátěrových vrstev před lakováním, dokáže správně určit požadovaný barevný odstín a namíchat ho pomocí míchacího zařízení a PC a aplikovat všechny technologické vrstvy lakovacích materiálů.

Činnosti

 • Aplikování všech druhů nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi, jejich ošetřování, údržba a seřízení.
 • Dodržování zásad BOZP a PO a znalost související legislativy.
 • Maskování vozidla před aplikací nátěrových hmot.
 • Obsluha veškerého technologického vybavení autolakovny.
 • Posouzení druhu a rozsahu poškození nátěrového systému vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy.
 • Posouzení kvality podkladových nátěrových vrstev.
 • Určení správného barevného odstínu vrchního laku karosérie vozidla a jeho namíchání.
 • Volba a použití vhodných podkladových materiálů, metalických a perleťových bází, vrchních barevných krycích laků a vrchních bezbarvých laků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7132 - Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) 25 323 00
71321 - Lakýrníci automobilů a jiných vozidel 31 601 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.