Přeskočit navigaci

Autolakýrník přípravář

Charakteristika

Autolakýrník přípravář posuzuje druh a rozsah poškození povrchových částí vozidla, volí a provádí opravy správným technologickým postupem v rozsahu podkladových technologických vrstev.

Činnosti

 • Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi, jejich ošetřování, údržba a seřízení.
 • Broušení tmelů a plničů do roviny.
 • Demontáž a montáž dílů a částí karosérií.
 • Dodržování zásad BOZP a PO a znalost související legislativy.
 • Maskování vozidla před aplikací nátěrových hmot.
 • Obsluha technologických zařízení lakovny.
 • Oprava defektů, odstranění nečistot a konečná úprava finálních lakovaných povrchů broušením a leštěním.
 • Posouzení druhu a rozsahu poškození nátěrového systému vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy.
 • Příprava povrchu karoserie, stanovení způsobu a provádění očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových hmot a zbytkových lepidel, eliminace koroze.
 • Volba a použití vhodných podkladových nátěrových hmot (základové barvy, tmely a plniče) a pomocných materiálů (brusiv, čističů, atd.) při opravě.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7132 - Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) 25 323 00
71321 - Lakýrníci automobilů a jiných vozidel 31 601 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání