Přeskočit navigaci

Pracovník poštovní přepážky univerzální

Charakteristika

Pracovník poštovní přepážky univerzální poskytuje zákazníkům na poště široké portfolio poštovních služeb.

Činnosti

  • Prodej cenin a doplňkového sortimentu.
  • Provádění bankovní činnosti.
  • Provádění činnosti spojené se sázkovou službou.
  • Provádění pojišťovací činnosti.
  • Převzetí a uložení poštovních zásilek.
  • Příjem a výdej poštovních zásilek a peněžních hotovostí.
  • Uzavření pracoviště přepážky na poště, vyúčtování poštovních zásilek a finančních hotovostí.
  • Zabezpečení důchodové služby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.