Přeskočit navigaci

Lesní technik školkař

Charakteristika

Lesní technik školkař organizuje práce v lesních školkách, zejména činnosti spojené se zajištěním osiva, přípravou půdy, prováděním výsevů, pěstováním, hnojením, zavlažováním sadebního materiálu, jeho vyzvedáváním, správnou manipulací, označováním a expedicí.

Činnosti

  • Organizace prací v lesních školkách, např.: příprava půdy, síje, školkování, hnojení, zavlažování, pletí, podřezávání, vyzvedávání, obalování, třídění, zakládání, označování sadebního materiálu a jeho expedice.
  • Předávání pracoviště, zadávání výkonu činností, kontrola provedení a převzetí vykonané práce na zadaném pracovišti.
  • Řešení reklamací spojených s pěstebními činnostmi v lesních školkách, kvalitou dodávaného sadebního materiálu.
  • Vedení evidencí vykonávaných činností v lesních školkách, dodržování stanovených pracovních postupů a vyhotovení relevantních výstupů.
  • Zajišťování a kontrola dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí.
  • Zajišťování vhodného materiálu pro výkon jednotlivých činností v lesních školkách a k nakládání s chemickými látkami a přípravky.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3143 - Technici v oblasti lesnictví 27 610 23 409
31430 - Technici v oblasti lesnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání