Přeskočit navigaci

Osobní pokladník železniční dopravy

Charakteristika

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Činnosti

  • Přijímání a evidování tržeb od ostatních pokladníků a z ostatních přepravních činností.
  • Uzavírání cestovního pojištění.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vedení zavazadlové pokladny.
  • Vykonávání účetně pokladní činnosti.
  • Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut.
  • Zajišťování výdeje a rezervace jízdních dokladů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5230 - Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 16 488 20 268
52305 - Pokladníci a prodavači jízdenek v osobní dopravě 23 001 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.