Přeskočit navigaci

Správce sítí pro malé a střední organizace

Charakteristika

Správce sítí pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje síťovou infrastrukturu malé a střední organizace.

Činnosti

  • Analýza a stanovení potřeb, komunikace s uživateli
  • Komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení
  • Monitorování stavu síťového prostředí a jeho optimalizace
  • Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů
  • Řešení vzniklých problémů
  • Sledování životního cyklu komponent počítačových sítí
  • Vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů
  • Zabezpečení síťového prostředí

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3513 - Technici počítačových sítí a systémů 36 212 29 057
35130 - Technici počítačových sítí a systémů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.