Přeskočit navigaci

Správce IT

Charakteristika

Správce informačních technologií navrhuje, implementuje, udržuje a zajišťuje správu operačních systémů počítačů, softwarových aplikací a počítačových sítí.

Činnosti

  • Definování a přidělování adres a přístupových práv uživatelům.
  • Definování problémů uživatelů a jejich řešení s jeho dodavateli.
  • Monitorování a diagnostikování provozu operačních systémů a počítačových sítí.
  • Optimalizování využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikování jejich parametrů.
  • Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů
  • Školení uživatelů v oblasti využívání informačních systémů.
  • Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti.
  • Zabezpečování optimálního nastavení systémů z hlediska vazby hardware - software.
  • Zajišťování antivirové ochrany dat a jejich zálohování.
  • Zajišťování výběru, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání