Přeskočit navigaci

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Charakteristika

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva seřizuje a obsluhuje výrobní uzly linky na výrobu aglomerovaných materiálů.

Činnosti

 • Broušení, třídění, značení, svazkování a skladování desek.
 • Chlazení, omítání a formátování desek.
 • Lisování desek.
 • Manipulace se vstupním materiálem.
 • Obsluha strojního zařízení pro výrobu a sušení třísky.
 • Posuzování kvality výroby a porovnání s normami.
 • Přejímka dřevního materiálu.
 • Příprava a nanášení lepicí směsi.
 • Příprava vlákna pro výrobu vláknitých desek.
 • Vrstvení a dělení koberce.
 • Výroba štěpky.
 • Zaznamenávání technických údajů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8172 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva 20 158 00
81720 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.