Přeskočit navigaci

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Charakteristika

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva seřizuje a obsluhuje výrobní uzly linky na výrobu aglomerovaných materiálů.

Činnosti

 • Broušení, třídění, značení, svazkování a skladování desek.
 • Chlazení, omítání a formátování desek.
 • Lisování desek.
 • Manipulace se vstupním materiálem.
 • Obsluha strojního zařízení pro výrobu a sušení třísky.
 • Posuzování kvality výroby a porovnání s normami.
 • Přejímka dřevního materiálu.
 • Příprava a nanášení lepicí směsi.
 • Příprava vlákna pro výrobu vláknitých desek.
 • Vrstvení a dělení koberce.
 • Výroba štěpky.
 • Zaznamenávání technických údajů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8172 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva 20 158 00
81720 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.