Přeskočit navigaci

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů

Charakteristika

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů seřizuje a obsluhuje specializovaný pracovní stroj při výrobě štěpky.

Činnosti

  • Dodržování pracovního rozvrhu a BOZP.
  • Kontrola a usměrňování výstupu štěpky ze stroje.
  • Kontrola jakosti vkládaného i vyrobeného materiálu.
  • Ovládání štěpkovacího mechanismu.
  • Řízení a obsluha štěpkovacího stroje.
  • Údržba a běžné opravy pracovního stroje.
  • Vedení běžných záznamů o provozu pracovního stroje.
  • Vkládání materiálu hydraulickou rukou do štěpkovače.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8341 - Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů 22 583 20 558
83412 - Řidiči a obsluha lesnických strojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.