Přeskočit navigaci

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů

Charakteristika

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů seřizuje a obsluhuje specializovaný pracovní stroj při výrobě štěpky.

Činnosti

  • Dodržování pracovního rozvrhu a BOZP.
  • Kontrola a usměrňování výstupu štěpky ze stroje.
  • Kontrola jakosti vkládaného i vyrobeného materiálu.
  • Ovládání štěpkovacího mechanismu.
  • Řízení a obsluha štěpkovacího stroje.
  • Údržba a běžné opravy pracovního stroje.
  • Vedení běžných záznamů o provozu pracovního stroje.
  • Vkládání materiálu hydraulickou rukou do štěpkovače.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8341 - Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů 22 583 20 558
83412 - Řidiči a obsluha lesnických strojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.