Přeskočit navigaci

Těžební mechanizátor

Charakteristika

Těžební mechanizátor řídí a organizuje výrobu na pracovišti v oblasti těžby dříví, jeho soustřeďování k odvoznímu místu a dopravě dříví z odvozního místa k odběratelům.

Činnosti

  • Kalibrace měřicího zařízení pracovního stroje určeného k těžbě dříví.
  • Práce s hydraulickým jeřábem při nakládání a skládání dříví.
  • Sestavování měsíčního výkazu práce.
  • Soustřeďování dříví vyvážecími stroji či traktory s lanovým navijákem včetně třídění a ukládání na odvozním místě.
  • Těžba dřeva a výroba rovnaných sortimentů těžebními stroji popř. motomanuelně pomocí motorové pily.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání