Přeskočit navigaci

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví

Charakteristika

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dřeva řídí činnosti spojené s odbytem dříví a optimalizuje dopravně-přepravní a skladové procesy při jeho expedici.

Činnosti

  • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů (ochrana zdraví, protipožární opatření).
  • Navrhování optimální sortimentace surového dříví a dohled na její dodržování.
  • Provádění akviziční činnosti spojené s obchodem dříví, komunikace s odběrateli a jinými dodavateli dříví.
  • Spolupráce při plánování výroby dříví.
  • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků při expedici dříví.
  • Vedení pracovníků v dopravě dříví, technicko-organizační zabezpečení dopravy dříví.
  • Vedení příslušných dokumentací.
  • Zajišťování výkupu surového dříví.
  • Zpracování podkladů pro fakturaci dříví.
  • Zpracování podkladů pro stanovování cenových kalkulací dříví.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3331 - Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti 30 448 25 340
33311 - Odbytoví agenti (odbytáři, prodejci) 31 278 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.