Přeskočit navigaci

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví

Charakteristika

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dřeva řídí činnosti spojené s odbytem dříví a optimalizuje dopravně-přepravní a skladové procesy při jeho expedici.

Činnosti

  • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů (ochrana zdraví, protipožární opatření).
  • Navrhování optimální sortimentace surového dříví a dohled na její dodržování.
  • Provádění akviziční činnosti spojené s obchodem dříví, komunikace s odběrateli a jinými dodavateli dříví.
  • Spolupráce při plánování výroby dříví.
  • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků při expedici dříví.
  • Vedení pracovníků v dopravě dříví, technicko-organizační zabezpečení dopravy dříví.
  • Vedení příslušných dokumentací.
  • Zajišťování výkupu surového dříví.
  • Zpracování podkladů pro fakturaci dříví.
  • Zpracování podkladů pro stanovování cenových kalkulací dříví.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3331 - Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti 30 448 25 340
33311 - Odbytoví agenti (odbytáři, prodejci) 31 278 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.