Přeskočit navigaci

Lesní technik myslivec

Charakteristika

Lesní technik myslivec zajišťuje myslivecké hospodaření ve svěřené honitbě, bažantnici nebo oboře.

Činnosti

 • Kontrola dodržování pracovní kázně podřízených zaměstnanců.
 • Nákup, prodej a odchov živé zvěře, zajišťování karantény zvěře.
 • Obsluha mechanizačních prostředků potřebných k zajištění provozu myslivosti.
 • Organizování a zajišťování péče o chovanou zvěř a realizaci lovu či odchytu zvěře.
 • Ošetřování, skladování a expedice ulovené zvěře a zvěřiny, její prodej a fakturace.
 • Plánování mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké statistiky a evidence pro provozovatele honitby a státní správu.
 • Poskytování soustavné péče o chovanou zvěř.
 • Preparace, úprava a hodnocení trofejí ulovené zvěře.
 • Provádění ochrany lesa proti škodám zvěří.
 • Provádění průběžného odstřelu chované zvěře.
 • Realizace lovu či odchytu živé zvěře v odchytovém zařízení.
 • Sledování zdravotního stavu zvěře.
 • Stavba a údržba mysliveckých a dalších zařízení.
 • Uplatňování chovatelských zásad v chovu zvěře.
 • Určování věku, pohlaví a chovné hodnoty živé a ulovené zvěře.
 • Zajišťování krmiv a minerálních přípravků.
 • Zajišťování veterinárního dozoru.
 • Zpracování nabídek odlovu chované zvěře.
 • Zřizování a obdělávání políček, zvyšování úživnosti pro zvěř.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3143 - Technici v oblasti lesnictví 27 610 23 409
31430 - Technici v oblasti lesnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání