Přeskočit navigaci

Lesní technik lesník pro těžební činnost

Charakteristika

Lesní technik lesník pro těžební činnost organizuje zejména těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku při motomanuální těžbě dříví a činnosti těžebně-dopravních strojů.

Činnosti

 • Kontrola bezchybnosti průběhu těžební činnosti a organizace odstranění případných následků těžby a přibližování dříví.
 • Kontrola dodržování předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a ochrany životního prostředí.
 • Kontrola správnosti sortimentace a kontrola správnosti měření vyrobeného dříví.
 • Měření vyrobeného dříví a zpracování výpočtu jeho objemu.
 • Organizace přibližování dříví na odvozní místo a spoluúčast na expedici dříví.
 • Organizace těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku při motomanuální těžbě dříví a organizace činnosti těžebně-dopravních strojů.
 • Používání výkonových norem v lesním hospodářství v návaznosti na odměňování pracovníků.
 • Přebírání a předávání těžebního pracoviště, zadávání výkonu činnosti, kontrola provedení a převzetí vykonané práce na zadaném pracovišti.
 • Příprava a organizace výroby a sortimentace surového dříví s cílem dosažení maximální realizace zisku za dříví.
 • Vedení evidence dříví a pohybu dříví na svěřeném úseku činnosti, vyhotovování výkazů o provedených pracích a výstupů za určené časové období.
 • Vedení předepsaných evidencí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3143 - Technici v oblasti lesnictví 27 610 23 409
31430 - Technici v oblasti lesnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.