Přeskočit navigaci

Lesní technik lesník

Charakteristika

Lesní technik lesník plánuje lesnické činnosti na spravovaném úseku při dodržení lesního hospodářského plánu (závazných ustanovení lesního hospodářského plánu), dále zejména lesního zákona a zákona o ochraně přírody a dalších předpisů vztahujících se k předmětnému oboru. Řídí podřízené specialisty pro lesnické činnosti tak, aby tyto činnosti byly provedeny s maximální efektivností při dodržení zásad principů trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Činnosti

  • Návrh a realizace ročního plánu lesnických činností podle množstevních technických jednotek včetně určení časovosti provedení jednotlivých činností s ohledem na finanční plán.
  • Návrh a realizace ročního plánu mysliveckého hospodaření.
  • Pravidelné proškolení podřízených zaměstnanců v oblasti BOZP.
  • Uzavírání smluv na prodej dříví popř. těžebních zbytků a sadebního materiálu v souladu s vypracovaným lesním hospodářským plánem a ročními projekty lesnických činností. Koordinace činnosti taxátorů při vyhotovení lesních hospodářských plánů.
  • Vedení docházky a evidence provedených činností podřízených zaměstnanců.
  • Vedení lesní hospodářské evidence.
  • Vedení personální agendy podřízených.
  • Vyhotovení lesních hospodářských plánů dle platné legislativy a zadání zadavatele.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání