Přeskočit navigaci

Řidič tramvají

Charakteristika

Řidič tramvaje je schopný bezpečně řídit kolejové vozidlo na tramvajové dráze a přepravovat bezpečně cestující v kolejové síti dopravce v souladu s pravidly drážního a silničního provozu, přepravního řádu a jízdních řádů příslušných linek.

Činnosti

  • Kontrola technického stavu kolejového vozidla.
  • Odstranění drobných poruch kolejového vozidla.
  • Přeprava cestujících ve stanoveném čase po plánované trase.
  • Řízení tramvaje řádným a bezpečným způsobem s ohledem na stav a sklonové poměry kolejové dráhy, počasí, ostatní účastníky provozu, rozhledové podmínky, obsazenost tramvaje a při zachovávání předpisů o pracovní době řidiče.
  • Seznámení s dopravními odlišnostmi oproti plánovanému stavu.
  • Vedení záznamů a dokladů o provozu kolejového vozidla a činnosti řidiče.
  • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné přepravy cestujících a jejich zavazadel, výběr jízdného.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8331 - Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají 26 485 24 080
83314 - Řidiči tramvají 32 522 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání