Přeskočit navigaci

Pracovník pro recyklaci

Charakteristika

Pracovník pro recyklaci provádí činnosti při zpracování materiálů a výrobků s ukončenou životností na druhotné suroviny.

Činnosti

  • Kontrola chodu zařízení
  • Kvalitativní třídění druhotných surovin dle norem a předpisů
  • Obsluha zařízení na ochranu životního prostředí při zpracování materiálů, odpadů a výrobků na druhotné suroviny
  • Obsluha zařízení pro zpracování materiálů, odpadů a výrobků na druhotné suroviny
  • Ověřování hmotnosti a kontrola dokumentů k přijímaným materiálům a výrobkům
  • Příprava logistiky druhotných surovin a nevyužitelných zůstatků (skladování, transport)
  • Ruční práce při zpracování materiálů, odpadů a výrobků na druhotné suroviny
  • Skladování materiálů, druhotných surovin a zůstatků, kontrola a údržba místa skladování
  • Vedení provozní dokumentace k provedeným činnostem, k materiálům, druhotným surovinám a nevyužitelným zůstatkům podle požadavků právních předpisů a smluv s odběrateli, vystavení dokumentů pro účetnictví
  • Výkup a příjem recyklovatelných materiálů a výrobků s ukončenou životností

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9333 - Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 18 686 15 887
93334 - Pomocní pracovníci ve sběrných surovinách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání