Přeskočit navigaci

Specialista poradenství a prodeje krmných směsí

Charakteristika

Specialista poradenství a prodeje krmných směsí nabízí a prodává hotové krmné směsi, krmné suroviny, premixy a doplňkové látky a poskytuje zákazníkům poradenství a odbornou pomoc zaměřenou na správnou výživu zvířat určených k produkci potravin, technologii ustájení a krmení.

Činnosti

 • Informování o nových právních předpisech, týkajících se krmivářství a chovu hospodářských zvířat.
 • Nabízení a prodej doplňkových látek, premixů a krmných surovin výrobcům krmných směsí.
 • Nabízení a prodej hotových krmných směsí a medikovaných krmiv zemědělským subjektům.
 • Nákup surovin, doplňkových látek a premixů pro výrobu krmných směsí.
 • Odborný servis a poradenství zaměřené na výživu a chov zvířat určených k produkci potravin.
 • Organizace odborných seminářů pro zákazníky.
 • Příprava podkladů a cenové návrhy pro obchodní jednání.
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv.
 • Tvorba receptury krmných směsí podle požadavku zákazníka.
 • Vyřizování reklamací.
 • Zajištění realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Zpracování systémů správné výrobní praxe a HACCP.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
24332 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.