Přeskočit navigaci

Specialista prodeje a poradenství v potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Specialista poradenství a prodeje v potravinářství a krmivářství nabízí a prodává potravinářské suroviny, přídatné látky pro výrobu potravin a doplňkové látky pro výrobu krmiv, nabízí a prodává krmné směsi zemědělským subjektům a poskytuje odborné poradenství a odbornou pomoc zákazníkům.

Činnosti

  • Nabízení a prodej krmných směsí, premixů, krmných surovin a doplňkových látek pro výživu zvířat a výrobu krmiv zákazníkům.
  • Nabízení a prodej potravinářských surovin, přídatných látek pro výrobu potravin zákazníkům.
  • Poskytování odborného poradenství a odborné pomoci zákazníkům.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.