Přeskočit navigaci

Mzdová účetní

Charakteristika

Mzdová účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vede mzdovou evidenci, provádí odvody příslušným institucím.

Činnosti

  • Kontrolní činnost podle pokynů a stanovených postupů.
  • Příprava roční uzávěrky.
  • Statistická a rozborová činnost v oblasti plánování a čerpání mezd.
  • Vedení mzdové evidence a výkaznictví.
  • Vedení reklamačního zúčtování mzdy.
  • Výpočet mzdy zaměstnanců, resp. jednotlivých složek mzdy, náhrad apod.
  • Výpočet srážek a odvodů.
  • Zajištění komunikace s oprávněnými institucemi.
  • Zajištění odměňování různých skupin zaměstnanců podle stanovených pokynů a postupů.
  • Zpracování časových a osobních dat zaměstnanců v mzdových systémech.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky 26 261 26 504
33132 - Odborní účetní mzdoví 30 016 27 349
4313 - Mzdoví účetní 23 946 27 167
43130 - Mzdoví účetní 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání