Přeskočit navigaci

Instruktor pilates

Charakteristika

Instruktor pilates vede lekce skupinových cvičení technikou pilates, která se zaměřuje na posílení svalů hlubokého stabilizačního systému, mobilizaci a obnovu přirozené pohyblivosti a funkcí páteře a hlavních kloubů, odstranění bolestí pohybového aparátu a prevenci jeho předčasného opotřebení, zlepšení držení těla, koordinace, rovnováhy a schopnosti koncentrace, snížení fyzického i psychického napětí.

Činnosti

  • Komplexní analýza fyzické kondice - držení těla v postoji i v pohybech a analýza pohybových stereotypů.
  • Modifikace cviků pilates pro specifické skupiny klientů (těhotné, po porodu, senioři apod.).
  • Modifikace pilates cviků na podložce s využitím základních pomůcek (over ball, body ball, bosu, roller, flexi-band).
  • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
  • Poskytování první pomoci.
  • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
  • Sestavení vhodného programu pro skupinovou a individuální lekci vedenou technikou pilates.
  • Vedení skupinové i individuální lekce pilates.
  • Vysvětlení a předvedení pilates cviků různých úrovní včetně korekcí nesprávného provedení konkrétních cviků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3422 - Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů 00 28 655
34221 - Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách) 23 057 32 541
34230 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání