Přeskočit navigaci

Instruktor indoor cyclingu

Charakteristika

Instruktor indoor cyclingu vede lekce skupinových cvičení na stacionárních kolech se zaměřením na trénink vytrvalosti a síly s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka.

Činnosti

  • Komplexní analýza fyzické kondice – držení těla v postoji i v pohybech a analýza pohybových stereotypů.
  • Modifikace cvičebního programu indoor cyclingu pro specifické cílové skupiny (těhotné, po porodu, děti, senioři).
  • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
  • Poskytování první pomoci.
  • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
  • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci indoor cyclingu.
  • Správné nastavení kola a dodržování zásad bezpečnosti při indoor cyclingu.
  • Správné vysvětlení a předvedení techniky jízdy Rovina, Kopec.
  • Vedení skupinové lekce indoor cyclingu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
34230 - Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání