Přeskočit navigaci

Řidič osobní dopravy

Charakteristika

Řidič osobní dopravy bezpečně řídí silniční vozidla přepravy osob a dopravuje cestující při krátkých a dálkových cestách.

Činnosti

  • Dodržování pracovního rozvrhu, jízdního řádu a určené trasy.
  • Kontrola technického stavu vozidla.
  • Organizace přepravy cestujících včetně bezpečné přepravy jejich zavazadel, výběr jízdného, poplatků a náhrad podle přepravního tarifu.
  • Řízení silničního vozidla osobní dopravy řádným a bezpečným způsobem.
  • Vedení záznamů a dokladů o provozu vozidla osobní dopravy a o činnosti řidiče.
  • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné přepravy cestujících.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8322 - Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři 20 084 23 059
83221 - Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) 20 444 21 669
83222 - Taxikáři osobních a malých dodávkových automobilů 00 00
8331 - Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají 26 485 24 080
83311 - Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě 28 298 22 279
83312 - Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob 24 098 26 230
83313 - Řidiči trolejbusů 25 863 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání