Přeskočit navigaci

Řidič nákladní dopravy

Charakteristika

Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Činnosti

  • Kontrola technického stavu vozidla.
  • Kontrola vykládky vozidla, předávání doprovodných dokumentů, případně výběr tržeb a poplatků.
  • Řízení nákladního vozidla řádným a bezpečným způsobem.
  • Ukládání a zajištění nákladu na vozidle.
  • Vedení záznamů a dokladů o provozu nákladního vozidla a o činnosti řidiče.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8332 - Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 18 632 24 940
83321 - Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) 20 678 25 110
83322 - Řidiči tahačů 14 605 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání