Přeskočit navigaci

Vedoucí silniční nákladní dopravy

Charakteristika

Vedoucí silniční nákladní dopravy řídí chod dopravní společnosti nebo její části zaměřené na silniční nákladní dopravu.

Činnosti

  • Navrhování přepravních systémů.
  • Řízení a organizace prací spojených se silniční přepravou nákladů.
  • Stanovení strategie silniční nákladní dopravy v dopravní společnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování a vyhodnocování obchodních a ekonomických ukazatelů a analýz.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1324 - Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech 45 740 42 646
13243 - Řídící pracovníci v oblasti dopravy 46 233 46 010
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.