Přeskočit navigaci

Manažer silniční dopravy

Charakteristika

Manažer silniční dopravy řídí chod dopravní společnosti nebo její části.

Činnosti

  • Navrhování a rozšiřování ekonomických přepravních systémů.
  • Řízení a organizace prací spojených se silniční přepravou.
  • Stanovení strategie dopravní společnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění styku společnosti s orgány státní správy a územní samosprávy.
  • Zpracování a vyhodnocování obchodních a ekonomických ukazatelů a analýz.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání