Přeskočit navigaci

Správce báze znalostí

Charakteristika

Správce báze znalostí zabezpečuje ukládání, kontrolu, dosažitelnost, aktualizaci, archivaci a ochranu znalostí uložených v prostředí vhodných technologií v organizaci.

Činnosti

 • Aktualizace záznamů tvořících obsah báze znalostí, oprava formálních chyb při doplňování báze znalostí o další záznamy.
 • Evidence změn ve struktuře i obsahu báze znalostí.
 • Informování uživatelů o změnách ve struktuře i pravidlech přístupu k obsahu báze znalostí.
 • Metodická podpora při zpracování a vkládání nových záznamů a dohled nad jejich souladem s platnými standardy.
 • Pravidelná kontrola ochran báze znalostí a zajišťování jejich potřebné aktualizace.
 • Realizace potřebných aktualizací struktury a rozšiřování obsahu báze znalostí.
 • Sledování využívání báze znalostí oprávněnými uživateli, vedení odpovídajících statistik a zpracovávání výkazů a zpráv podle pokynů vedení organizace.
 • Spolupráce při školení a výcviku uživatelů báze znalostí.
 • Udělování oprávnění k přístupu (autorizace) do báze znalostí jednotlivým uživatelům.
 • Vedení systémové dokumentace báze znalostí a provádění adekvátních změn v jejím obsahu.
 • Zabezpečování bezpečného a bezchybného provozu báze znalostí v organizaci.
 • Zálohování aktivních záznamů v báze znalostí, vyřazování zastaralých záznamů z báze znalostí a jejich následná archivace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3512 - Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 35 437 29 381
35120 - Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání