Přeskočit navigaci

Správce báze znalostí

Charakteristika

Správce báze znalostí zabezpečuje ukládání, kontrolu, dosažitelnost, aktualizaci, archivaci a ochranu znalostí uložených v prostředí vhodných technologií v organizaci.

Činnosti

 • Aktualizace záznamů tvořících obsah báze znalostí, oprava formálních chyb při doplňování báze znalostí o další záznamy.
 • Evidence změn ve struktuře i obsahu báze znalostí.
 • Informování uživatelů o změnách ve struktuře i pravidlech přístupu k obsahu báze znalostí.
 • Metodická podpora při zpracování a vkládání nových záznamů a dohled nad jejich souladem s platnými standardy.
 • Pravidelná kontrola ochran báze znalostí a zajišťování jejich potřebné aktualizace.
 • Realizace potřebných aktualizací struktury a rozšiřování obsahu báze znalostí.
 • Sledování využívání báze znalostí oprávněnými uživateli, vedení odpovídajících statistik a zpracovávání výkazů a zpráv podle pokynů vedení organizace.
 • Spolupráce při školení a výcviku uživatelů báze znalostí.
 • Udělování oprávnění k přístupu (autorizace) do báze znalostí jednotlivým uživatelům.
 • Vedení systémové dokumentace báze znalostí a provádění adekvátních změn v jejím obsahu.
 • Zabezpečování bezpečného a bezchybného provozu báze znalostí v organizaci.
 • Zálohování aktivních záznamů v báze znalostí, vyřazování zastaralých záznamů z báze znalostí a jejich následná archivace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3512 - Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 35 437 29 381
35120 - Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání