Přeskočit navigaci

Operátor regenerace chemikálií

Charakteristika

Operátor regenerace chemikálií řídí a obsluhuje výrobní zařízení odparky a sekundární regenerace z velínu.

Činnosti

  • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.
  • Měření a kontrola zahušťování výluhů, výroby varné kyseliny nebo bílého louhu.
  • Odběr vzorků výluhu, surové kyseliny nebo bílého louhu pro analýzy v laboratoři.
  • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
  • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
  • Řízení technologického procesu zahuštění výluhů na odparce a procesu sekundární regenerace spalin z regeneračního kotle včetně výroby surové kyseliny pro vaření dřeva kyselým - sulfitovým způsobem nebo bílého louhu pro alkalické - sulfátové vaření dřeva.
  • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
31399 - Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.