Přeskočit navigaci

Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě

Charakteristika

Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě řídí z velínu a místně obsluhuje výrobní zařízení varny a bělení buničiny.

Činnosti

  • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.
  • Měření a analýzy sloužící ke kontrole průběhu výroby buničiny.
  • Odběr vzorků buničiny (vodolátky), varné kyseliny, odpadních vod a chemikálií pro analýzy v laboratoři.
  • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
  • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
  • Řízení technologického procesu diskontinuálního (kyselého – sulfitového) vaření dřevních štěpek, praní a třídění nebělené buničiny, bělení a přípravy bělícich chemikálií.
  • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
31399 - Ostatní operátoři velínů jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.