Přeskočit navigaci

Truhlář pro výrobu oken a dveří

Charakteristika

Truhlář pro výrobu oken a dveří výrábí okna a dveře.

Činnosti

  • Kompletace oken, dveří a zárubní včetně montáže kování, s případnými doplňky nebo opravami.
  • Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů.
  • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, nanášením tmelů a emailů, laků strojně nebo ručně.
  • Ruční obrábění materiálů ručními nástroji.
  • Strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů na dřevoobráběcích strojích.
  • Technologická příprava materiálů sušením a plastifikací.
  • Výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování oken a dveří.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7115 - Tesaři a stavební truhláři 18 077 19 707
71152 - Stavební truhláři 00 21 247
75220 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.