Přeskočit navigaci

Stavební truhlář

Charakteristika

Stavební truhlář vyrábí a montuje stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce.

Činnosti

  • Obsluha a základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů.
  • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, nanášením tmelů a emailů, laků strojně nebo ručně.
  • Ruční obrábění materiálů ručními nástroji.
  • Strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů na dřevoobráběcích strojích.
  • Technologická příprava materiálů vysoušením.
  • Výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování truhlářských výrobků.
  • Výroba a montáž příček, vestavěného nábytku a jejich prvků s případnými doplňky nebo opravami.
  • Výroba, osazení kování, montáž a opravy oken, dveří a zárubní.
  • Výroba, sestavování a montáž schodišť, podlah a obkladů na bázi dřeva.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání