Přeskočit navigaci

Celulózař

Charakteristika

Celulózař obsluhuje stroje a technologická zařízení na výrobu buničiny a vedlejších produktů.

Činnosti

  • Čištění strojního zařízení a úklid provozních prostor.
  • Měření a analýzy sloužící ke kontrole průběhu výroby buničiny a vedlejších produktů.
  • Odběr vzorků buničiny, varné kyseliny nebo varného louhu, výluhu, vod, páry a chemikálií pro analýzy v laboratoři.
  • Osobní kontrola stavu strojního zařízení a technologie.
  • Řízení činností při odstavování, najíždění či poruše obsluhovaného zařízení.
  • Řízení technologického procesu diskontinuálního (kyselého – sulfitového) nebo kontinuálního (alkalického – sulfátového) vaření dřevních štěpek, praní a třídění nebělené buničiny, bělení buničiny a přípravy bělících chemikálií.
  • Řízení technologického procesu dotřídění, odvodňování a sušení buničiny.
  • Řízení technologického procesu spalování výluhů v regeneračním kotli.
  • Řízení technologického procesu zahuštění výluhů na odparce a procesu sekundární regenerace spalin z regeneračního kotle, včetně výroby surové kyseliny pro vaření dřeva kyselým - sulfitovým způsobem nebo bílého louhu pro alkalické - sulfátové vaření dřeva.
  • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání