Přeskočit navigaci

Nákladní pokladník železniční dopravy

Charakteristika

Nákladní pokladník železniční dopravy zajišťuje pokladní činnost a vede nákladní pokladny v železniční dopravě.

Činnosti

  • Kontrola dodržování přepravních a tarifních podmínek.
  • Ověřování a kontrola uzavřených přepravních smluv.
  • Sestavování denních a kontrolních uzávěrek pokladny.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vykonávání účetně pokladních operací (přejímání, evidování a odvádění veškerých tržeb z přepravy zboží a tržeb vykonávaných za přepravce).
  • Výpočet a kontrola přepravného ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě zboží.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5230 - Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 16 488 20 268
52302 - Pokladníci v organizacích 17 987 22 048

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.