Přeskočit navigaci

Chemický technik manažer provozu

Charakteristika

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Činnosti

 • Definování podmínek pro rozvoj týmové práce na svěřeném úseku.
 • Dílčí plánování rozvoje a koncepce provozu.
 • Koordinace zvyšování efektivity využíváním všech zdrojů (lidí, materiálu a technologického zařízení).
 • Podíl na vedení a řízení týmové práce.
 • Rozpracování cílů firmy do cílů a úkolů provozu, výrobních týmů.
 • Spouštění provozu složitých souborů technických a technologických zařízení chemické výroby nebo jejich částí.
 • Vytváření podmínek pro odborný růst členů svého pracovního týmu.
 • Zabezpečování bezproblémového průběhu externích a interních auditů.
 • Zajištění dodržování standardních postupů práce, technologické kázně a jejich další zlepšování.
 • Zajištění efektivní spolupráce s odbornými útvary a ostatními provozy.
 • Zajištění technického provozu úseku chemické výroby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31224 - Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství 33 679 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.