Přeskočit navigaci

Chemický technik plánovač

Charakteristika

Chemický technik plánovač provádí specializovanou, komplexní odbornou činnost v oblasti přípravy podkladů pro tvorbu plánů chemické výroby, rozpisů jednotlivých položek na pracoviště nebo menší organizační celky a stanovování technologických norem a časů.

Činnosti

  • Příprava předběžné kalkulace před zavedením nového výrobku.
  • Spolupráce na tvorbě rozpočtů chemické výroby.
  • Spolupráce na zajištění a organizaci nákupu chemických surovin; na přípravě technologické dokumentace.
  • Spolupráce s technologickými pracovníky na stanovení normativní spotřeby pro kalkulace nových chemických výrobků.
  • Tvorba dokumentace, plánů a kalkulací chemické výroby.
  • Tvorba ekonomických podkladů pro obchodní strategii chemických produktů.
  • Zadávání změn stávajících norem výrobků, zadávání nových výrobků do informačního systému, případně rušení zavedených výrobků.
  • Zajištění a zpracování technických podkladů v oblasti plánu výroby (roční plán, klouzavé měsíční plány), controllingových zpráv, kalkulací, rozpočtů, plánu spotřeby surovin, plánu spotřeby obalů, kontrolní činnosti.
  • Zpracování operativních propočtů kalkulací při změnách cen vstupů na základě cenových prověrek.
  • Zpracování prognóz zásob a pohledávek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky 26 261 26 504
33134 - Odborní plánovači a odborní účetní materiáloví 24 736 24 362

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání