Přeskočit navigaci

Pracovník ostrahy v obchodě a službách

Charakteristika

Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží, dohlíží na pohyb osob ve střeženém objektu, pomáhá zajistit bezpečnou manipulaci s finanční hotovostí a dbá na prevenci trestné činnosti.

Činnosti

 • Asistence při přepravě finanční hotovosti z pokladny do zázemí provozovny.
 • Evidence zaměstnanců na personální vrátnici a dodavatelů na nákladové rampě.
 • Kontrola činnosti pracovníka obsluhy pokladního zařízení.
 • Kontrola prodejní plochy v civilním oblečení.
 • Kontrola ve skladech a na nákladové rampě.
 • Návrhy bezpečnostních opatření, nových kontrolních postupů.
 • Obsluha bezpečnostních technologií.
 • Obsluha systému elektronické ochrany zboží – bezpečnostní prvky na zboží.
 • Ochrana majetku a kontrola jeho zabezpečení.
 • Vedení interní dokumentace o kontrolní činnosti, poskytovaných službách.
 • Zajišťování prevence trestné činnosti zaměstnanců a dodavatelů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5414 - Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 12 044 15 923
54142 - Pracovníci ostrahy, strážní 11 823 18 248

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.