Přeskočit navigaci

Inženýr chemie produktmanažer

Charakteristika

Inženýr chemie produktmanažer plánuje, organizuje a realizuje prodej konkrétním zákazníkům v rámci daného výrobkového portfolia, na základě důkladné znalosti chemických produktů a znalosti prodeje.

Činnosti

  • Komunikace se zákazníky.
  • Koordinace prodeje chemických výrobků dané produktové skupiny.
  • Koordinace přípravy podkladů pro zpracování obchodního plánu v rámci výrobkového sortimentu.
  • Plánování, realizace a vyhodnocení komunikace a jednání se zákazníky a obchodními partnery.
  • Řízení a koordinace činnosti podřízených pracovníků.
  • Řízení toku informací souvisejících s prodejními aktivitami a jednáním.
  • Vyhodnocování dat z hlediska plnění cílů pro danou oblast.
  • Vyřizování obchodní korespondence.
  • Zabezpečení vyřizování reklamací.
  • Zajištění zpracování marketingového plánu v oblasti produktové odpovědnosti a zajištění jeho aktualizace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
24334 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů 54 488 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání