Přeskočit navigaci

Ekonom práce

Charakteristika

Ekonom práce vytváří plány lidských zdrojů a personálních nákladů, mzdové (platové) a motivační systémy a předpisy a kontroluje jejich uplatňování v praxi.

Činnosti

 • Kontrola personálních nákladů.
 • Kontrola plánů, fondů pracovní doby a pracovních kalendářů.
 • Kontrola uplatňování mzdových a motivačních systémů a kvalifikačních katalogů.
 • Navrhování mzdových (platových) systémů.
 • Příprava podkladů pro řešení pracovněprávních sporů v mzdové (platové) oblasti.
 • Spolupráce na řešení úprav a testování mzdových (platových) programů a výpočtu mezd (platů).
 • Tvorba kvalifikačních katalogů a hodnocení pracovních činností a pozic.
 • Tvorba metodiky a výklad mzdových (platových) předpisů.
 • Tvorba motivačních systémů.
 • Tvorba plánů lidských zdrojů v oblasti mezd.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracovávání mzdových (platových) koncepcí, analýz a prognóz.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky 26 261 26 504
33138 - Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce 31 422 29 492

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání