Přeskočit navigaci

Ekonom práce

Charakteristika

Ekonom práce vytváří plány lidských zdrojů a personálních nákladů, mzdové (platové) a motivační systémy a předpisy a kontroluje jejich uplatňování v praxi.

Činnosti

 • Kontrola personálních nákladů.
 • Kontrola plánů, fondů pracovní doby a pracovních kalendářů.
 • Kontrola uplatňování mzdových a motivačních systémů a kvalifikačních katalogů.
 • Navrhování mzdových (platových) systémů.
 • Příprava podkladů pro řešení pracovněprávních sporů v mzdové (platové) oblasti.
 • Spolupráce na řešení úprav a testování mzdových (platových) programů a výpočtu mezd (platů).
 • Tvorba kvalifikačních katalogů a hodnocení pracovních činností a pozic.
 • Tvorba metodiky a výklad mzdových (platových) předpisů.
 • Tvorba motivačních systémů.
 • Tvorba plánů lidských zdrojů v oblasti mezd.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracovávání mzdových (platových) koncepcí, analýz a prognóz.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3313 - Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky 26 261 26 504
33138 - Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce 31 422 29 492

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání