Přeskočit navigaci

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách

Charakteristika

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách předvídá, analyzuje a odvrací stávající i budoucí rizika ohrožující obchodní společnost a vytváří postupy a procesy k prevenci, resp. minimalizaci rizik ztrát na majetku či zdraví zaměstnanců nebo zákazníků.

Činnosti

 • Analýza stávajících a budoucích rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci.
 • Návrh a koordinace postupů krizového řízení.
 • Návrh bezpečnostní politiky obchodní společnosti a její zavedení.
 • Poskytování podkladů, zpráv a doporučení pro vedení obchodní společnosti.
 • Provádění pravidelných odborných školení pro zaměstnance a dodavatele.
 • Příprava, realizace a kontrola bezpečnostních projektů v obchodní společnosti.
 • Realizace opatření pro omezení vnitropodnikové kriminality.
 • Správa plánu kontinuity řízení činností organizace.
 • Tvorba interních bezpečnostních norem, zásad a postupů včetně zajištění souladu s normami EN, ČSN, národními a mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany.
 • Výběr a organizace bezpečnostních služeb dodávaných externě (služby bezpečnostní agentury, dodávky bezpečnostních technologií).
 • Zajištění bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a dalších osob v prostorách obchodní společnosti a prevence úrazů.
 • Zajištění ochrany majetku, informací a dat obchodní společnosti a prevence jejich ztrát.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21416 - Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů 00 35 918

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.