Přeskočit navigaci

Chůva pro dětské koutky

Charakteristika

Chůva pro dětské koutky samostatně a krátkodobě pečuje o děti ve speciálním oddělení zřizovatele dětského koutku. Jejím hlavním úkolem je zajištění vhodné hry pro děti různých věkových kategorií a dbát na bezpečnost dětí.

Činnosti

  • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.
  • Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky.
  • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
  • Krátkodobé zajištění péče o kolektiv dětí různých věkových kategorií.
  • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
  • Poskytování první pomoci.
  • Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska.
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5311 - Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech 00 17 205
53119 - Ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání