Přeskočit navigaci

Chůva

Charakteristika

Chůva samostatně pečuje o dítě nebo děti.

Činnosti

  • Dodržování etických principů při práci chůvy.
  • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.
  • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
  • Hlídání dětí.
  • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
  • Poskytování první pomoci.
  • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi.
  • Zabezpečení péče o hlídané dítě nebo děti.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání