Přeskočit navigaci

Obsluha čerpací stanice s PHL

Charakteristika

Obsluha čerpací stanice s PHL zabezpečuje všechny činnosti a služby spojené s prodejem pohonných látek a obsluhou mycích zařízení na čerpacích stanicích.

Činnosti

 • Kontrola technologií pro stáčení a výdej pohonných látek.
 • Manipulace s nebezpečnými látkami.
 • Manipulace se zbožím na čerpací stanici.
 • Obsluha čerpací stanice pohonných látek.
 • Obsluha mycích zařízení.
 • Obsluha pokladního systému a platebních terminálů na čerpací stanici.
 • Obsluha tlakových nádob.
 • Poskytování první pomoci.
 • Řešení havárií souvisejících s únikem pohonných látek, maziv a ostatních provozních náplní.
 • Řešení krizových situací vzniklých na čerpací stanici.
 • Vedení provozní a skladové dokumentace.
 • Vyřizování reklamací a stížností zákazníků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5245 - Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků 14 794 00
52450 - Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání