Přeskočit navigaci

Potápěč operátor

Charakteristika

Potápěč operátor obsluhuje potápěčská a jiná technická zařízení a zařízení pro práce ve zvýšeném tlaku vzduchu a ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – hyperbarické práce, včetně vydávání příkazů a komunikace s potápěči pod hladinou pomocí technických prostředků.

Činnosti

 • Komunikace s potápěči a ostatními pracovníky pomocí technických prostředků.
 • Obsluha potápěčských i jiných technických zařízení na pracovišti.
 • Obsluha zařízení pro práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – hyperbarické práce.
 • Organizace a zajištění bezpečnosti a kvality potápěčských prací, prací ve zvýšeném tlaku vzduchu a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarické práce.
 • Poskytnutí předlékařské první pomoci při potápěčské nehodě.
 • Provádění výpočtů potápěčské fyziky.
 • Stanovení dekompresních postupů za použití schválených dekompresních tabulek a dekompresních programů.
 • Údržba a ošetřování potápěčské výstroje a potápěčské techniky.
 • Vedení dokumentace potápěčských prací a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – hyperbarických prací.
 • Zajištění přivolání odborné pomoci a zdravotnické záchranné služby, pomocí technických prostředků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75410 - Potápěči 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání