Přeskočit navigaci

Potápěč

Charakteristika

Potápěč vede, organizuje a zodpovídá za pracovníky provádějící různé potápěčské práce, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, práce ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarické práce, nebo který tyto práce přímo vykonává a zajišťuje.

Činnosti

 • Odborné práce při řešení krizových situací na vodě, pod vodou, nebo při povodních.
 • Potápěčské práce v prostředí bez volné hladiny, v uzavřených prostorách a pod ledem.
 • Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu nebo okolního prostředí – hyperbarické práce.
 • Realizace pracovního úkolu a technologického postupu potápěčských prací a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Řízení, organizace a zajištění bezpečnosti a kvality potápěčských prací a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – hyperbarických prací.
 • Sestavení pracovní skupiny v odpovídajícím počtu pracovníků s odpovídající kvalifikaci pro bezpečné a kvalitní provedení prací.
 • Určení a kontrola komunikačního systému před každým použitím.
 • Určení vhodné techniky a výstroje a kontrola jejího stavu před každým použitím.
 • Vedení příslušné dokumentace provedených prací.
 • Zabezpečení pracoviště vytápěným uzavřeným prostorem pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce, dle zvláštního předpisu.
 • Zajištění a vymezení bezpečného pracoviště pro provádění potápěčských prací, nebo prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.
 • Zajištění bezpečnostních a dalších předpisů a prokazatelné seznámení pracovníků s těmito předpisy před zahájením potápěčských prací, nebo prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarických prací.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání