Přeskočit navigaci

Manažer projektu

Charakteristika

Manažer projektu zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

Činnosti

 • Analýza a řízení rizik a příležitostí v projektu.
 • Koordinace a spolupráce při tvorbě vstupních analýz předmětu a cílů projektu.
 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech.
 • Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele projektu a vedení dotčených společností.
 • Řízení a kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.
 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow projektu.
 • Řízení komunikace v projektu, podpora a motivování členů projektu k efektivnímu výkonu.
 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly hygieny a bezpečnosti práce.
 • Řízení projektu ve všech jeho fázích - inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření.
 • Řízení všech dostupných zdrojů v projektu.
 • Řízení změn v projektu.
 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu.
 • Spolupráce na výběrovém řízení a smluvním zabezpečení projektu.
 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.
 • Zajištění předání výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání