Přeskočit navigaci

Zámkař

Charakteristika

Zámkař navrhuje klíčové hospodářství, jeho výrobu, montáž a údržbu a provádí nouzové otevírání mechanických zámkových systémů.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů, konstrukčních a výrobních výkresů.
  • Montáž, opravy a servis mechanických a elektromechanických zámků včetně trezorových.
  • Návrh, výpočet a rozšíření uzamykacího systému generálního a hlavního klíče.
  • Otevírání mechanických zábranných systémů, tj. zámků z obecných kovů, visacích zámků, cylindrických vložek, bezpečnostních zámkových systémů a úschovných objektů a automobilů.
  • Správa, údržba, revize a opravy zámků a klíčů v systému generálního a hlavního klíče.
  • Stanovení pracovních kroků, prostředků, pomůcek a metod k výrobě, montáži, opravám a servisu zámků a klíčů.
  • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu a montáž jednoduchých kovodělných výrobků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7222 - Nástrojaři a příbuzní pracovníci 22 835 20 542
72223 - Provozní zámečníci, údržbáři 23 420 20 477

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání