Přeskočit navigaci

Technik mechanických zábran

Charakteristika

Technik mechanických zábran provádí montáž, údržbu, revizi, opravy a správu mechanických bezpečnostních zábranných systémů zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob, a to včetně klíčového hospodářství a nouzového otevírání zámkových systémů.

Činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů, konstrukčních a výrobních výkresů.
  • Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím.
  • Montáž, opravy a servis mechanických a elektromechanických zámků včetně trezorových.
  • Otevírání mechanických zábranných systémů, tj. zámků z obecných kovů, visacích zámků, cylindrických vložek, bezpečnostních zámkových systémů a úschovných objektů a automobilů.
  • Stanovení pracovních kroků, prostředků, pomůcek a metod k výrobě, montáži, opravám a servisu mechanických zábran, zámků a klíčů.
  • Výroba, montáž a opravy mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy.
  • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu a montáž jednoduchých kovodělných výrobků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání