Přeskočit navigaci

Koksař obsluha baterií

Charakteristika

Koksař obsluha baterií obsluhuje zařízení koksárenské baterie a zařízení navazujících technologií pro výrobu koksu.

Činnosti

  • Expedice včetně nakládky výrobků koksovny
  • Obsluha strojního zařízení na dopravu uhelné vsázky
  • Obsluha strojního zařízení na mletí, třídění a míchání vsázky
  • Obsluha strojního zařízení při výrobě a zpracování metalurgického koksu
  • Příprava uhelné vsázky pro výrobu koksu
  • Regulace teplot a tahu v topném systému baterie
  • Seřizování topných armatur
  • Údržba zdiva baterií
  • Vedení příslušných záznamů

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
  • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8131 - Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu 24 130 00
81316 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu 28 530 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání