Přeskočit navigaci

Koksař obsluha chemické části koksovny

Charakteristika

Koksař obsluha chemické části koksovny obsluhuje koksochemické zařízení pro technologické čištění koksárenského plynu a zpracování produktu koksování.

Činnosti

  • Přečerpávání, skladování a manipulace s vedlejšími produkty chemické části koksovny
  • Vedení příslušných záznamů.
  • Výroba benzolu, dehtu a síry obsluhou technologických zařízení pro zpracování vedlejších produktů
  • Zpracování odpadních vod biologickým čistícím procesem

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8131 - Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu 25 021 00
81316 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu 30 734 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.